Liquid vs Tundra, bo3 | DPC WEU Tour 3 Division I, !tg !stavka !delay15